Dofinansowanie FUS


  • Dofinansowanie zadania z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  • "Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej".

    "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA STANOWISKU POMOCNIK STOLARZA".

    Wartość finansowania lub dofinansowania: 87 052,51 zł

    Całkowitą wartość zadania: 108 815,64 zł